Tips

Plan uw investeringen.

Bekijk aan het eind van het jaar of u voor investeringsaftrek in aanmerking komt. Schuif zonodig geplande investeringen naar voren zodat u boven het drempelbedrag uitkomt.

Houd de uren van uw meewerkende partner bij

Heeft u een partner die zonder vergoeding meewerkt in de onderneming? Houd ook deze uren bij. Afhankelijk van het aantal uren bedraagt de extra ‘meewerkaftrek’ 1,25% tot 4% van de winst. Het gewerkte aantal uren moet minimaal 525 uur bedragen.

Trouw onder huwelijks voorwaarden

Door onder huwelijks voorwaarden te trouwen, beperkt u de mogelijkheid van schulseisers om vorderingen op de onderneming te verhalen op de niet bij de onderneming betrokken echtgeno(o)t(e).

 

Vergoed telecom thuis

Een BV mag de kosten voor de telefoon- en internetaansluiting thuis vergoeden. Voorwaarde is dat de aansluiting voor meer dan 10% zakelijk gebruikt wordt gebruikt. BlackBerry’s, iPhones en andere smartphones kunnen ook vrij worden verstrekt, als ze voor ten minste 10% zakelijk worden gebruikt.

 

 

Reacties zijn gesloten.